Material & metoder

Vi använder oss av det material och den metod som passar bäst i varje enskilt uppdrag. Om vi inte utför en teknik själva som till exempel bronsgjutning, har vi goda samarbeten med välkända underleverantörer.

Fiberarmerad betong och komposittekniker

Erbjuder möjlighet att använda betongens yta, struktur och färg i speciallösningar som är väsentligt lättare än gjuten betong och medger tunna, starka och lätta konstruktioner som tidigare inte kunnat göras i betong. Detta material och arbetssätt ger maximal frihet i formspråket, härdighet mot miljöpåverkan och ¬skadegörelse, samt lätthet i montering i alla tänkbara miljöer. Fiberbetong är ett material som ger inspiration till nya kreativa idéer och innovativa lösningar.

Lera

Vi skulpterar original i lera och tar form på dem.

Silikon/formtagning

Vi tar form på original i silikon med hård stödkappa (av gips eller betong).

Keramik

Original som tillverkas bränns och säljs i enstaka exemplar, främst Rakukeramik.

Metall

Underreden, armeringar, svetsarbeten.

Brons

Brons använder vi till gjutningar av originalskulpturer.

Aluminium

Aluminium använder vi till gjutningar av originalskulpturer.

3-D mosaiker

Glasmosaik på skulpturer, i handfat osv.

Blandtekniker

Exempelvis glas och betong, betong och brons, keramik, trä och koppar.

Sandgjutet glas

Tar på beställning fram reliefer i sandgjutet glas.

Frigolit/styrenplast

Ibland använder vi frigolit för att ta fram stora original.

Gips

Vi använder gips främst till original och stödkappor till silikonformar.