Kurser och workshops

Workshops skräddarsys för arkitekter, konstnärer och inredare med flera.
Har du en idé men vet inte hur den ska genomföras? Vill du bredda din materialkunskap? Utbildning i Fiberarmerad betong och komposittekniker och de möjligheter materialet erbjuder i det offentliga rummet, samt genomgång av ditt specifika projekt.

Grundkurser i fiberbetong för dig som vill lära känna materialet betong – eller för dig som redan kan gjuta och vill pröva ett nytt sätt att arbeta med betongen.

Info ”Grundkurs i Fiberbetong”

Kommande kurstillfällen är ännu inte fastställda och kommer att publiceras här. Är ni 4-6 personer som vill ha en kurs så kontakta oss med önskemål om datum.