Kurser och workshops

Workshops skräddarsys för arkitekter, konstnärer och inredare med flera.
Har du en idé men vet inte hur den ska genomföras? Vill du bredda din materialkunskap? Utbildning i Fiberarmerad betong och komposittekniker och de möjligheter materialet erbjuder i det offentliga rummet, samt genomgång av ditt specifika projekt.

Grundkurser i fiberbetong för dig som vill lära känna materialet betong – eller för dig som redan kan gjuta och vill pröva ett nytt sätt att arbeta med betongen.

Datum och tider för kommande kurser är ännu inte fastställda och kommer att publiceras här.